Archive for the ‘Mail Art’ Category

Seven days

16 november 2018


I had to do it …

15 november 2018

Rocky the Raccoon got himself spliced
into a fur muff on a different time line,
just because we said:
Do not use fireplace number 5.
…Gaaaah…

Ooo so soft and clean

14 november 2018

Environmental scoundrel

The Hero,

12 november 2018

rode a white horse Across the desert …

Go to bed early and …

08 november 2018

… meet the girl of your dreams

Det är de små detaljerna …

03 november 2018

… som gör helheten.

Jo, det här med att använda lim och klister kan ställa till med en del klibbiga problem. I ett collage kan det finnas många element av olika sorters tidningspapper och med olika typer av tryckfärg. Varje papperssort binder olika hårt vinyldispersionen som jag använder till att skapa mina originalcollage och glansiga papper tenderar till att bli lite klibbiga eftersom vinyldispersionen lägger sig uppe på tryckfärgen som en tunn hinna. För att undvika att det färdiga collaget eventuellt skulle klibba fast i något annat så har jag ägnat morgonen åt att skära ut vaxomslag till collagen.

Hmmm, wait a second

02 november 2018

While Steve was elaborating on a bright pink future,
Sally felt the creepy kindergarten clown sneaking up from behind to end her hard won freedom.

Did you notice …

31 oktober 2018

… time stopped just after ten

Weee I WIN …

29 oktober 2018

… you loose

 

This is just great,

28 oktober 2018

Angela thought, and felt like Gulliver when she visited Athens