Posts Tagged ‘photoshop layers’

Blädra i boken

31 maj 2015

Shhh flexing pages in layers

Lagerfunktionen i photoshop är ett mycket trevligt verktyg om man som jag gärna vill åskådliggöra bläddrandet i Shhh …

Bokstrukturen är baserade på principen för en one page book men lätt modifierad. Istället för en sida har jag fyra olika varianter av samma bildmotiv. Sidorna är utskrivna på ett tunt papper som bivaxats för att bli transperent. Sidorna är därefter uppskurna och ihopsydda på ett sådant vis att man kan bläddra fram ett stort antal varianter av den enordade berättelsen. Vad man ser och hur man tolkar det man ser, är upp till betraktaren.