Posts Tagged ‘knyppelexperiment’

Nytt experiment startas upp

26 februari 2015

ny rund needle forest
Uppsätning pågår.

Jag har en ny experimentell knyppling på gång där jag tänkte blanda knyppling, virkning och franska knutar. Jag vill försöka skapa illusionen olika densiteter i 3 dimensioner utan att förlora knypplingens lätthet. Själva knypplingen en bit upp och en bit in på mönstret, mellan klockan två och klockan tre. Plutten eller snarare svulsten är virkat av samma vita vävgarn som jag spolar på pinnarna. Jag testade i augusti 2014 att kombinera virkat plutt med knyppling och tyckte då att det gav ett spännande resultat.

monster i knyppelland
På den provbiten knöt jag in trådarna i de fasta maskerna utan att spola om tråden på pinnarna vilket resulterade i att jag fick en massa fula knutar och lösa trådändar under den virkade plutten. Denna gång jag startar upp knypplingen genom att dra igenom två långa trådar i varje fast maska i pluttens yttervarv o och spolar upp tråden på pinnar så får jag två par/fast maska och en rund knyppling att börja med.

en liten bit
Provbit rundknyppling.

2013 provknypplade jag turligt nog ett runt mönster och erfarenheten från då tar jag med mig in i detta nya bröstprojekt. Den här gången tänker jag nämligen sätta in tillräckligt många pinnar från start.

experimental bobbin lace