Posts Tagged ‘fotostudio’

Att rigga…

27 februari 2013

rigga fotostudio…en fotostudio…

i ett trångt rum med gul/oranga tapeter är inte helt enkelt men det går. På bilden ser du inprovningen av bakgrundstyges placering jag kommer att behöva justera rätt mycket i sidled för att få en sömlös yta och egentligen skulle jag nog också behöva stryka tyget…