Posts Tagged ‘Förgänglighet och minne’

Sneak Peak på boken ”ock döden…”

17 december 2017

Förgänglighet och minne.
Bokens högra sida.