Posts Tagged ‘Epl1 Zuiko Digital 35mm 1:3.5’

Fly girl …

17 april 2017

… at night.

Good morning, lets…

16 april 2017

… fly girl.

Hmmm, när …

30 december 2016

vintage enamel brooch

… fotografen kommer med i bild

Riva och bygga nytt

21 december 2016

drawing machine extended

Kluddografen som fungerade igår har dekonstruerats och håller på att uppstå i ny skepnad. Jag skulle bra gärna vilja bygga om den till en fungerande mekanism som ritar fler former än bara streck och trekanter.