Archive for the ‘Workshop’ Category

Parallelljobba…

26 mars 2013

all windows cut out

rensar hjärnan ibland.

Nu är alla fönster och detaljer utskurna på de två delarna som kommer att utgöra den mekaniska flärpen på workshopsidorna. Så det är bara att sätta igång med monteringen 🙂